Dylan Thomas, Do not go gentle into that good night

2009-10-08 23:18:00

 

 

 
1914-1953

 

Dylan Thomas’ın 1951 yılında, ölmek üzere olan babasına yazdığı, ölümü kabullenmemek ve savaşmak gerektiğini anlatan poets.org sitesinde halen en popüler şiir olan Do not go gentle into that good night şiirinin orijinali ve çeviri denemesi :

 

 

Do not go gentle into that good night

 

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

 

            nazikçe girme geceye, boyun eğme güzel görünüşüne tutulup

            yaşlılık tutuşmalı ve coşkuya kapılmalı günün sonunda

            öfke duy, öfkelen aydınlığın ölümüne karşı

 

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

 

            akıllı  adamlar,  bilseler de karanlığın gerçek olduğunu kendi sonlarında

            çünkü onların sözleri sönük kalmıştır, çatallaşıp göğü yaran şimşeğe nazaran

            nazikçe girmezler geceye, savaşmadan boyun eğmezler

 

Good men, the last wave by, crying how bright

Their frail deeds might have danced in a green bay,

Rage, rage against the dying of the light.

 

            iyi adamlar, yeşil bir koyda, görkemli ve ışıltılı son dalga ile ağlayan

            küçük, kırılgan, narin kahramanlıklarının dans edebildiği

            öfke duyar, öfkelenir aydınlığın ölümüne karşı

                       

Wild men who caught and sang the sun in flight,

And learn, too late, they grieved it on its way,

Do not go gentle into that good night.

 

            çılgın adamlar, firar eden güneşi yakalayan ve seslendiren

            ve onu hayat yolunda üzdüklerini öğrenen, ki çok geçtir

            nazikçe girmezler geceye, savaşmadan boyun eğmezler 

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay,

Rage, rage against the dying of the light.

 

            ciddi adamlar, ölümün yakınında, kör eden bir görüş ile gören

            ki kör gözler parlayabilir göktaşları gibi ve neşeli olabilir

            öfke duyar, öfkelenir aydınlığın ölümüne karşı    

 

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

 

            ve sen, babam, orada hüzünlü zirvede,

            lanetle, kutsa, şimdi beni kızgın gözyaşlarıyla, yalvarırım

            nazikçe girme geceye, savaşmadan boyun eğme

            öfke duy, öfkelen aydınlığın ölümüne karşı         

by Dylan Thomas

 

 

Gitme o güzel geceye tatlılıkla

Gitme o güzel geceye tatlılıkla
İhtiyarlık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında;
Öfkelen, öfkelen ışığın ölmesinin karşısında.

Akıllı adamlar, bilmelerine rağmen karanlık uygundur sonlarında,
Sözleri şimşek çaktırmamış olduğu için onlar
Gitmezler o güzel geceye tatlılıkla.

İyi insanlar, son defa ellerini sallarlar, bağırarak ne kadar parlak
Dans edebileceğini güçsüz eylemlerinin yeşil bir koyda,
Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölmesinin karşısında.

Vahşi insanlar güneşi uçarken yakalamış olan,
Ve öğrenen, çok geç, yas tuttuklarını ona yolunda,
Gitmezler o güzel geceye tatlılıkla.

Ağır hastalar, ölüme yakın, körleştiren görme gücüyle gören
Kör gözlerin gök taşları gibi alevlendiğini ve şen olmasını,
Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölmesinin karşısında.

Ve sen, benim babam, orada hüzünlü dorukta,
Yalvarırım, lanet et, hayırdua et bana şimdi acımasız göz yaşlarınla.
Gitme o güzel geceye tatlılıkla.
Öfkelen, öfkelen ışığın ölmesinin karşısında.

Çeviren: Vehbi Taşar

Dylan Thomas: Do Not Go Gentle Into That Good Night

http://www.bbc.co.uk/wales/arts/sites/dylan-thomas/pages/do-not-go-gentle.shtml

 

 

 

Dylan Thomas

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dylan_Thomas

0
0
0
Yorum Yaz